evenmore-logo

Fördelar med Evenmore för företag/varumärken

På ett väldigt enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt kan man skapa en ”mervärdes”-tjänst till sina kunder, medlemmar, anställda. Företag behöver inte upphandla dyra rättigheter eller investera i en distributionsplattform, man behöver inte heller binda upp sig med långa avtalstider med leverantörer.

Med denna tjänst sådan företag skapa en digital intäktsström från dag ett.

Scroll to top