Tvodster möjliggör för varumärken och företag att kunna få en egen TV-distribution.

Företag skapar sina egna mediehus

– Det är en revolution inom sättet att skapa och distribuera eget innehåll.
Reklamtröttheten ökar och i kombination med kunders ökade krav av information av produkter och tjänster, har marknaden för redaktionellt innehåll ökat kraftigt.

Företag investerar i egna mediakanaler och egen distribution, allt ifrån Web-TV och YouTube till appar för att stärka sitt varumärke. Genom att göra det har man ökad kontroll över budget och målgrupper.

Hur ett företag eller varumärke uppfattas går djupare än vad som skrivs på
en hemsida, i en broschyr eller i en företagspresentation.

Din historia är inte endast det du säger om ditt företag eller varumärke till andra personer. Din historia är väldigt mycket baserad på vad andra förmedlar om ditt företag eller varumärke.

One Stop Shop

Vi erbjuder företag och varumärken, skräddarsydda distributionslösningar med Branded Content, ett innehåll som förmedlar företags- och varumärkesvärdering utan att det är traditionell rörlig reklam.
Vi arbetar med dom största leverantörerna inom bredband, digital-TV och digitala plattformar för tidningar.

 

Scroll to top